Nyheter

Flomvern til Ukraina 

Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing Vestfold og IUA Telemark gir fem flomcontainere med alt flomvernutstyr til Ukraina.  Det var tirsdag store området ble flomutsatt da Kakhovka-demningen brast. Innsjøen bak demningen er nesten 240 kilometer lang og fra 8 til 26 meter dyp, med ca. 18 kubikkilometer vann. Utstyret ble anskaffet i 2020 kostet 4,5 millioner.  Les mer […]

Posted in IUA | Kommentarer er skrudd av for Flomvern til Ukraina 

IUA Vestfold årsmøte 2023

Onsdag 24. mai 2023 kl 10:00 – 13:00. Møtet gjennomføres i møterom 3. etg på Tønsberg brannstasjon. Dersom noen ønsker å delta digitalt på Teams er det også mulig.  Vi ber om at de som møter gir en tilbakemelding om dette på e-post til: iua@vibr.no

Posted in IUA | Kommentarer er skrudd av for IUA Vestfold årsmøte 2023

44 kurses i håndtering av akutt forurensning

Denne uka og neste uke utdannes nye teigledere i Stavern. Kurset kvalifiserer brannmannskaper og ansatte i havnevesen til å fylle rollen som teigleder ved aksjoner mot akutt forurensning. De skal organisere og lede eget personell, samt forestå taktisk disponering og bruk av tildelte ressurser ved akutt forurensning ved kyst og strand. Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning (IUA) […]

Posted in IUA | Kommentarer er skrudd av for 44 kurses i håndtering av akutt forurensning

CBRNE fagdag – for ledere, beslutningstakere og innsatsmannskaper i området Sør-Øst Politidistrikt.

Prosedyre og ressurser, radioaktivitet – status og veien videre i politidistriktet. Alle presentasjoner ble tatt opp på video. Målsettingen er at ledere i nødetatene sikrer at denne informasjonen og opplæringen vedrørende CBRNE og radioaktivitet spres til alle innsatsmannskaper i nødetatene i Sør-Øst Politidistrikt. Arbeidsgruppen oppfordrer ledere å sikre at dette gjennomføres i egen etat så […]

Posted in IUA | Kommentarer er skrudd av for CBRNE fagdag – for ledere, beslutningstakere og innsatsmannskaper i området Sør-Øst Politidistrikt.

INVITASJON: Fagdag CBRNE 27. oktober

Alle operative ledere i nødetatene og beslutningstakere med beredskapsoppgaver i Buskerud, Vestfold og Telemark inviteres til Fagdag CBRNE onsdag 27. oktober 2021 kl.8.45 – 12.45 På fagdagen vil Politiet i Sør-Øst ved stabssjef Glenn Roden belyse: «Politiet ivaretar ledelsen på skadested, men vil fremheve at samordning og samvirke er kritisk nødvendig ved CBRNE-hendelser. Nødetatene må raskt oppnå en […]

Posted in IUA | Kommentarer er skrudd av for INVITASJON: Fagdag CBRNE 27. oktober

Meld fra om du finner parafinvoks på stranda

Den første uka av november dukket det opp voller med en hvitaktig masse på strender i vårt område. Analyser av stoffet viser at det er parafinvoks, og er å anse som forurensning.  – Først og fremst vil vi nå kartlegge omfanget i vårt område. Derfor oppfordrer vi publikum til å registrere funn på nettsiden; https://www.oslofjorden.org/hjelp-oss-a-registrere-paslag-av-parafinvoks/ , sier […]

Posted in IUA | Kommentarer er skrudd av for Meld fra om du finner parafinvoks på stranda

Flomvernutstyr på plass i Vestfold og Telemark

I rekordfart er flomberedskapen i Vestfold og Telemark blitt styrket, takket være 4,5 millioner fra Kommunal og regionaldepartementet via Fylkesmannen til de to interkommunale utvalgene mot akutt forurensing (IUA) i Vestfold og Telemark. Torsdag ble alt det nyinnkjøpte utstyret demonstrert i Stavern, for representanter fra beredskapsetatene og kommunene.  – Fram til i dag har vi […]

Posted in IUA | Kommentarer er skrudd av for Flomvernutstyr på plass i Vestfold og Telemark

Rydder plastpelleter

Langs den 980 kilometer lange kystlinjen i Vestfold ligger det plastpellet mange steder. Det er registret funn fra Horten til Larvik. Flere steder er ryddet, men mange gjenstår. Den statlige aksjonen med å rydde forurensningen kommer til å ta lang tid. – Vi har ryddet på Karlsvika, Skallevold og Vallø i Tønsberg kommune. I Færder […]

Posted in IUA | Kommentarer er skrudd av for Rydder plastpelleter

Årsmøte IUA Vestfold 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I IUA VESTFOLDDet innkalles herved til årsmøte i IUA Vestfold (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing) Onsdag 27. mai 2020 kl 09:00 – 12:00. Møtet arrangeres digitalt på Teams. Vi ber vi om påmelding til iua@vibr.no. De som melder seg på får en møteinnkalling med link til møtet i Teams. Vedlagt følger sakskart […]

Posted in IUA | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte IUA Vestfold 2020

Meld fra om plastpellets

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) i Vestfold er mobilisert til å koordinere oppryddingen på de stedene langs Vestfold-kysten hvor det er påslag av plastpellets. Kystverket leder det som nå er en statlig aksjon etter at anslagsvis 13 tonn med 2-3 millimeter store plastkuler endte på sjøen ved et uhell ombord i et skip utenfor […]

Posted in IUA | Kommentarer er skrudd av for Meld fra om plastpellets

Legg igjen en kommentar