Nyheter

Årsmøte IUA VESTFOLD 2019

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning er et samarbeid mellom kommunene i Vestfold som skal håndtere akutt forurensning, om hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. Beredskapen finansieres ved at kommunene betaler 6,- kroner pr innbygger. Torsdag var representanter for Fylkesmannen, kommunene, beredskapsetater, havnevesen og Esso Slagentangen samlet til årsmøte på […]

Posted in IUA | Leave a comment

IUA Årsmøte 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I IUA VESTFOLD (L)(134219_1_P)_O IUA Årsregnskap 2018 PROTOKOLL IUA VESTFOLD ÅRSMØTE 2019 (134809_1_P) 2018 – Uttalelse IUA (L)(297582) 2009-06-25 11-14-54.PDF (L)(74316) (L)(297584) V5_2_Samarbeidsavtale

Posted in IUA | Leave a comment

Dekontaminering under øvelse SCOPE

IUA-Vestfold har i dag onsdag vært i innsats under øvelsen SCOPE2017. Oppdraget ble utført på Natokaia mellom Langesund og Stathelle i Telemark. Norgeshistoriens største olje og kjemikalievernøvelse startet i går, tirsdag. Scenariet var en skipskollisjon, hvor et skip lastet med kjemikalier var involvert og at det oppsto en ammoniakklekkasje. Dette skipet ble slept til kai. […]

Posted in IUA | Leave a comment

Øvelse,øvelse,øvelse Status kl.13

ØVELSE,ØVELSE,ØVELSE Status kl.13:00 IUA Vestfold Fra IUA Vestfold ble mobilisert i morges som følge av skipskollisjon utenfor Grenland i natt fram til nå har det vært stor aktivitet. -Etter at vi fikk aksjonsordren fra Kystverket har vi hatt mannskaper i innsats flere steder i Larvik kommune, sier IUA leder Per Olav Pettersen. – Ført sikret […]

Posted in IUA | Leave a comment

ØVELSE,ØVELSE,ØVELSE IUA MOBLISERT

ØVELSE, ØVELSE, ØVELSE IUA Vestfold mobilisert Som følge av skipskollisjonen utenfor Grenland i Telemark i natt er det iverksatt en statlig aksjon av Kystverket, som igjen har mobilisert Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Kollisjonen mellom de to fartøyene førte umiddelbart til et begrenset oljeutslipp. Det ene skipet, oljetankeren NCA OIL, er slept til […]

Posted in IUA | Leave a comment

IUA Vestfold øver under SCOPE2017

Interkommunalt utvalgt mot akutt forurensing(IUA) Vestfold bidrar denne uken i den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie. Økning i kjemikalieutslipp, tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjør at Kystverket gjennomfører SCOPE 2017, – støttet av EU, og i samarbeid med en rekke land. Scenariet er en skipskollisjon utenfor Telemarkskysten mellom to fartøy, det ene […]

Posted in IUA | Leave a comment

Ekstraordinært årsmøte IUA Vestfold

De siste årene har IUA anskaffet seg stadig mer utstyr til bruk ved akuttforurensning og ulykker med farlige stoffer. For effektivt å transportere utstyret fram til skadestedet på tidskritiske hendelser på land vedtok det ekstraordinære årsmøtet enstemmig å anskaffe en lastebil med skappåbygg. Investeringsrammen er på 1,1 millioner pluss merverdiavgift, anskaffelsen finansieres ved bruk av […]

Posted in IUA | Leave a comment

Øvelse på Esso Slagentangen

I dag har IUA Vestfold, med mannskaper fra Larvik brannvesen, Sandefjord brannvesen og Vestfold Interkommunale Brannvesen øvd sammen med de ansatte på Esso Slagentangen. Ved den simulerte hendelsen som innebar akuttforurensning samarbeidet Esso’s egne og IUA Vestfold mannskapene på tvers om strandrensing av to områder. En nyttig erfaring. Som et ekstra stressmoment var også et […]

Posted in IUA | Leave a comment

Beredskapsdagen 2016

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning(IUA) Vestfold var blant en rekke utstillere på Beredskapsdagen på Høgskolen i Sørøst-Norge campus Bakkenteigen. Det er Fylkesmannen i Vestfold, NHO Vestfold, Kystverket og høyskolen som sto for arrangementet 21/4. En rekke interessante foredrag om samfunnssikkerhet og beredskap nasjonalt, internasjonalt og lokalt sto på programmet. En større bolk handlet om maritim […]

Posted in IUA | Leave a comment

Årsmøte i IUA Vestfold

Alle de ti deltagende kommuner i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing(IUA) i Vestfold var representert under årsmøte på Tønsberg brannstasjon 12/5. I tillegg var politiet, fylkesmannen, havnevesen, brannvesen og Sivilforsvaret representert. Alle årsmøtesakene ble enstemmig vedtatt. Innkalling, årsregnskap, protokoll og revisorberetning finnes her: http://iuavestfold.no/arsmote-2015/ IUA Vestfold var ikke mobilisert i løpet av 2014. IUA Vestfold […]

Posted in IUA | Leave a comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *