Flomvern til Ukraina 

Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing Vestfold og IUA Telemark gir fem flomcontainere med alt flomvernutstyr til Ukraina. 

  • Forespørselen kom fra DSB torsdag og i dag ble containerne til IUA Vestfold hentet på Kopstad brannstasjon og Larvik brannstasjon, sier leder av IUA Vestfold Per Olav Pettersen. 

Det var tirsdag store området ble flomutsatt da Kakhovka-demningen brast. Innsjøen bak demningen er nesten 240 kilometer lang og fra 8 til 26 meter dyp, med ca. 18 kubikkilometer vann.

  • Ukrainske myndigheter ønsker utstyret, og det foreligger godkjenning fra EU og Utenriksdepartementet i Norge. I avtalen med UD ligger en gjenanskaffelsesklausul. Utstyret vil derfor bli erstattet med nytt tilsvarende materiell så snart det er praktisk mulig, sier Per Olav Pettersen.

Utstyret ble anskaffet i 2020 kostet 4,5 millioner. 

Les mer om flommvernutstyret som nå sendes til Ukraina