Om IUA

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA)

[ezcol_1half]Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning (IUA) skal ivareta akutt forurensning både fra olje og andre kjemikalier, og dekker sjø, land og vassdrag. Det er en landsdekkende beredskap som er bygget på de 34 etablerte IUA regionene.Den kommunale beredskapen er organisert i 34 beredskapsregioner som dekker alle landets kommuner. Hver region ledes av et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA).[/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]Kommunene Holmestrand, Horten, Larvik, Færder,  Re,  Sandefjord og Tønsberg deltar i  IUA-Vestfold.  I utvalget sitter havnesjefene, brannsjefene, politi, fylkesberedskapssjefen, fylkesmannens miljøvernavdeling og representant fra beredskapspliktig industri. Utvalget er ansvarlig for driften av beredskapen og vil også lede aksjoner mot akutt forurensning innen regionen. Beredskapen finansieres av de deltagende kommuner med ett årlig beløp pr. innbygger, fastsatt av årsmøtet i IUA-Vestfold. Tønsberg kommune er vertskommune og Vestfold Interkommunale Brannvesen er sekretariat. [/ezcol_1half_end]

Legg igjen en kommentar