Månedlige arkiver: mai 2023

IUA Vestfold årsmøte 2023

Onsdag 24. mai 2023 kl 10:00 – 13:00.

Møtet gjennomføres i møterom 3. etg på Tønsberg brannstasjon. Dersom noen ønsker å delta digitalt på Teams er det også mulig. 
Vi ber om at de som møter gir en tilbakemelding om dette på e-post til: iua@vibr.no