Månedlige arkiver: desember 2014

IUA-Vestfold skal håndtere:

Akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap, som oljeutslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret, og eventuelt mobilisere Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning(IUA) Vestfold.
Kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg deltar i IUA-Vestfold. Areal 2225km2, 980 km. kystlinje og 1407 øyer.