Månedlige arkiver: juni 2016

Øvelse på Esso Slagentangen

esso 01

I dag har IUA Vestfold, med mannskaper fra Larvik brannvesen, Sandefjord brannvesen og Vestfold Interkommunale Brannvesen øvd sammen med de ansatte på Esso Slagentangen.
Ved den simulerte hendelsen som innebar akuttforurensning samarbeidet Esso’s egne og IUA Vestfold mannskapene på tvers om strandrensing av to områder. En nyttig erfaring.

Som et ekstra stressmoment var også et vaktlag med brannmannskaper fra VIB involvert i en øvelse i øvelsen, et trafikkuhell med personskade inne på området. Her samarbeidet våre mannskaper med personell i saniteten ved raffineriet. I tillegg deltok , helikopter og fartøyer blant annet fra Kystverket i øvelsen.
Personell fra IUA Vestfold har deltatt i planleggingen av øvelsen og i dag i stabsarbeidet.