Månedlige arkiver: juni 2020

Flomvernutstyr på plass i Vestfold og Telemark

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser (t.v.) , nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland og nestleder i IUA Telemark Ove Stokkeland er strålende fornøyd med at fylket nå har spesialutstyr til å håndtere flom på plass.

I rekordfart er flomberedskapen i Vestfold og Telemark blitt styrket, takket være 4,5 millioner fra Kommunal og regionaldepartementet via Fylkesmannen til de to interkommunale utvalgene mot akutt forurensing (IUA) i Vestfold og Telemark. Torsdag ble alt det nyinnkjøpte utstyret demonstrert i Stavern, for representanter fra beredskapsetatene og kommunene. 

– Fram til i dag har vi ikke hatt spesialutstyr til å håndtere vannmasser som truer strukturer eller bygg i Vestfold og Telemark. Nå får vi fem identisk utstyrte kontainere strategisk plassert ved brannstasjoner i fylket, slik at vi raskt kan gjøre innsats ved vannledningsbrudd, styrtregn eller flom, sier nestleder i IUA Telemark og brannsjef i Skien Ove Stokkeland.

– I tillegg utstyres mange av brannbilene som dekker de 23 kommunene i Vestfold og Telemark en løsning for hurtig å kunne rulle ut en flombarriere hurtig i påkommende tilfeller, sier Ove Stokkeland videre.

Barrierene og pumpene som er innkjøpt kan også benyttes ved akutt forurensning og i noen grad ved skogbrann.

Unik organisering i Vestfold og Telemark
– Meg bekjent er dette første gang at i Norge at kommunene gjennom IUA får en felles beredskap mot flom og at det styres faglig av IUA. Jeg tror det kommer til å få overføringsverdi til andre beredskapsområder som kan være for krevende eller kostbart for én kommune, men som kan løses i felleskap regionalt, eksempelvis i IUA, sier en strålende fornøyd fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser som torsdag var ute i felt for første gang siden begynnelsen av mars. 

– Jeg vil takke og berømme IUA Vestfold og IUA Telemark for at de kastet seg rundt da regjeringen bevilget 100 millioner til å styrke flomberedskapen i Norge. Heldigvis er flomfaren redusert i forhold til prognosene i vårt område, og på langt nær så dramatisk som i Finnmark og de utfordringene de står i der, avslutter fylkesberedskapssjefen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Hver av de fem kontainerne vil inneholde forskjellige typer barrierer og høykapasitetspumper til å lede vekk vann og flytte vann. Fire leverandører har på rekordtid levert produkter til en verdi av 4 millioner.

Midler til opplæring
– IUA har også fått 500 000 til opplæring. Når kontainerne med utstyr er på plass på Kopstad brannstasjon og Larvik brannstasjon i Vestfold, samt på brannstasjonene i Skien, Midt Telemark og Notodden i Telemark vil beredskapspersonell få opplæring i bruken av det nyttige utstyret vi har kjøpt på vegne av kommunene, sier nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland fra Vestfold interkommunale brannvesen.

Alle de fem kontainerne er mobile og kan med krokbil raskt flyttes dit flom truer i én eller flere av det 23 kommunene i fylket. 

Den kommunale forurensningsberedskapen er i hele landet samlet i regioner, Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), med et vertsbrannvesen i hver region. IUA håndterer akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. IUA finansieres av kommunene med en deltagerandel per innbygger.

Da flommateriell også kan benyttes ved akutt forurensing, er det fornuftig at kommunen etablerer en felles beredskap mot flom. Utstyret som er anskaffet kan brukes til flom, akutt forurensing og til en viss grad også ved skogbranner. Det er god investering når beredskapsmateriell får flerbrukskapasitet under IUA-paraplyen.


IUA Vestfold og IUA Telemark har kjøpt inn forskjellige typer spesialutstyr som skal lede vekk vann som truer strukturer eller verdier.
En av de innkjøpte løsningene kan enkelt rulles ut og skal plasseres på 24 brannbiler i fylket.
Hver kontainer vil også være utstyrt med robuste sugepumper med stor kapasitet til å flytte vann uten stopp om den skulle suge til seg mindre gjenstander i vannet.
IUA Vestfold og IUA Telemark har kjøpt inn forskjellige typer spesialutstyr som skal lede vekk vann som truer strukturer eller verdier.