Månedlige arkiver: mai 2020

Rydder plastpelleter

Langs den 980 kilometer lange kystlinjen i Vestfold ligger det plastpellet mange steder. Det er registret funn fra Horten til Larvik. Flere steder er ryddet, men mange gjenstår. Den statlige aksjonen med å rydde forurensningen kommer til å ta lang tid.

– Vi har ryddet på Karlsvika, Skallevold og Vallø i Tønsberg kommune. I Færder kommune har vi ryddet på Sandø og Skjellerøy. Det er også funn som må ryddes på Søndre Årøy samt på Bolærne i nasjonalparken, sier nestleder Einar Flogeland i IUA Vestfold.

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Vestfold koordinerer oppryddingen.
– Etter befaring har vi spilt inn til Kystverket at det er formålstjenlig at frivillige rydder på Årøy og Bolærne. Oslofjorden Friluftsråd koordinerer frivillig innsats på vegne av ansvarlig forurenser etter prioriteringer fra Kystverket, sier Einar Flogeland.

I slutten av uka starter befaringer i Sandefjord kommune og Larvik kommune.
– Først og fremst sjekker vi funn rapportert inn fra publikum til Kystverket. Finner vi påslag av et visst omfang søker vi å ta det opp der og da. Vi har funnet fram til to egnede metoder for å ta opp de små plastkulene på 2-3 mm, sier Einar Flogeland.

Han forklarer at IUA benytter enten støvsuger eller løvsuger. Naturlig vis følger sand og tang med. Det er ganske enkelt å separere plastpellet og sand med bruk av sil, mens det er mer vrient å få skilt tang og de små plastkulene.
– Vi får ikke fjernet alt, publikum vil finne plastpellet i sommer. Enkelte steder har kulene gravd seg ned i sanda andre steder ligger de under tangvoller. De flyter, går inn og ut med flo og fjære. Men vi er takknemlig om publikum melder fra om de ser større ansamlinger, sier nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland. 

Registeringene av funn og hvor det er ryddet kan du se i kartløsningen som du finner her: https://beredskap.kystverket.no/plastpublic/transcarrier

Akutt forurensningen oppsto
23. februar, ca.13 tonn med plastpelleter endte på havet fra fartøyet Trans Carrier vest av Danmark. Pelleter er små plastkuler, på 2-3 millimeter, anslagvis utgjør 47600 pelleter en kilo.

Med havstrømmene
Plastpelletene er skylt i land på strender, i bukter og viker fra Svenskekysten til Tvedestrand og helt inn til Drøbak. Ansvarlig forurenser, rederiet Sea Trans og deres forsikringsselskap, bærer til slutt kostnadene for oppryddingen.

IUA Vestfold mobilisert
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er satt til å koordinere oppryddingen i Vestfold. Kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg deltar i IUA.
Kystlinjen i IUA Vestfold er 980 km, inkludert 1407 øyer.

Meld fra om funn
Funn av de små plastkulene meldes Kystverket enten via publikumstelefonen 33 03 48 10 eller bruk nettløsningen, (drevet av Fredrikstad kommune):
 https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=775fa64b407043ac8ea2f0c2079eeb89
Publikumstelefonen er betjent 09-19 på hverdager og 11-16 helg/helligdager, nettløsningen er døgnåpen.

Du kan bidra
Først og fremst ved å melde funn. Dersom du har funnet små mengder og plukker det opp er det fint, men ring publikumstelefonen eller bruk nettløsningen. Da får Kystverket en oversikt over hvor og hvor mye som er plukket opp.

Registeringene av funn og hvor det er ryddet kan du se i kartløsningen som du finner her: https://beredskap.kystverket.no/plastpublic/transcarrier
 
Både støvsuger og løvsuger benyttes til å rydde plastpellet. Til venstre støvsuger nestleder IUA Vestfold Einar Flogeland mens strandrensningskoordinator Kenneth Olsen benytter løvsuger.
Plastpellet ligger enkelte steder i tangvollen langt opp på stranda. Nestleder IUA Vestfold Einar Flogeland(t.h.) og strandrensningskoordinator Kenneth Olsen.
2-3 millimeter plastbiter støvsuges opp, naturlig vis følger tang og sand med.
For å grovseparere pellet fra annet siles det.
Når det meste av tang og annet er silt vekk legges resten i vann. Pellet flyter og ny siling utføres av strandrensningskoordinator Kenneth Olsen.
Det er ikke mulig å få ut bare plastpellet.

Årsmøte IUA Vestfold 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I IUA VESTFOLD
Det innkalles herved til årsmøte i IUA Vestfold (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing)

Onsdag 27. mai 2020 kl 09:00 – 12:00.

Møtet arrangeres digitalt på Teams. Vi ber vi om påmelding til iua@vibr.no. De som melder seg på får en møteinnkalling med link til møtet i Teams.

Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter.

Meld fra om plastpellets

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) i Vestfold er mobilisert til å koordinere oppryddingen på de stedene langs Vestfold-kysten hvor det er påslag av plastpellets. Kystverket leder det som nå er en statlig aksjon etter at anslagsvis 13 tonn med 2-3 millimeter store plastkuler endte på sjøen ved et uhell ombord i et skip utenfor Danmark i februar. 

Havstrømmen førte plastpellets mot vår kyst. Derfor har Kystverket pålagt kommunene å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i kommunens beredskap etter forurensningsloven §§ 40-44. Det er gjort funn av plastkuler også i Vestfold, fra Horten i nord til Larvik i syd. I Larviksområdet er flere små viker ryddet for en tid tilbake av kommunale mannskaper i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd.

Trenger publikums hjelp
– Kystverket koordinerer ressurser og innrapportering. Publikum som finner plastpellets bes melde i fra via en nettside driftet av Fredrikstad kommune. Vi er meget takknemlig om publikum tar bilder for å dokumentere og angir posisjon så nøyaktig som mulig ved funn, sier leder i IUA-Vestfold Per Olav Pettersen.

Funn meldes enten Kystverkets publikumstelefon 33 03 48 10 eller via nettløsningen her: https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=775fa64b407043ac8ea2f0c2079eeb89
Publikumstelefonen er betjent 09-19 på hverdager og 11-16 helg/helligdager, nettløsningen er døgnåpen.

– Du kan gjerne benytte mobiltelefon og ta bilder der og da, rett inn i skjemaet. På enkelte mobiltelefoner kommer også lokasjonen automatisk opp i skjemaet, sier IUA-leder Per Olav Pettersen.
– Etter varsel om funn av plastpellets via Kystverket vil IUA-Vestfold koordinere innsatsen med opprydding. Vi har pr. i dag ikke oversikt over omfanget av plastpellets i vårt område. Flere steder der det har vært observert funn, har plastkulene som flyter, blitt ført ut i havet igjen ved høyvann, sier IUA-leder Per Olav Pettersen.

Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing Vestfold dekker kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg.

Les mer om den statlige opprydningsaksjonen her: https://www.kystverket.no/Nyheter/2020/april/kystverket-leder-arbeidet-med-opprydding-av-plastpellets/

Les mer om funn og registreringer her:
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/utslipp-av-plastpellets-i-oslofjorden/

IUA-Vestfold håndterer akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap, som utslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret, og eventuelt mobilisere Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) Vestfold.