Årsmøte IUA Vestfold 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I IUA VESTFOLD
Det innkalles herved til årsmøte i IUA Vestfold (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing)

Onsdag 27. mai 2020 kl 09:00 – 12:00.

Møtet arrangeres digitalt på Teams. Vi ber vi om påmelding til iua@vibr.no. De som melder seg på får en møteinnkalling med link til møtet i Teams.

Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter.