Månedlige arkiver: januar 2015

Økt kunnskap og mer utstyr mot oljeforurensning

oljeforurensning

For å styrke håndteringsevnen har Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Vestfold satset på kursing, for å øke kompetansen til mannskapene ved en påkrevd aksjon.

– Jeg er svært godt fornøyd med det løftet IUA Vestfold har fått de siste årene. Forlisene til Full City og Godafoss, som medførte akutt oljeforurensning i Vestfold, ga oss utfordringer som vi da løste. Erfaringene gjorde at vi innså behovet for øket kompetanse og kapasitet i IUA Vestfold, sier nestleder Einar Flogeland.

Samtidig har Kystverket og IUA anskaffet mer og bedre utstyr som øker kapasiteten. Målet er raskt å kunne redusere skadene ved en uønsket hendelse. IUA Vestfold finansieres av ti kommuner, Larvik, Sandefjord, Stokke, Andebu, Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Horten, Re og Holmestrand, som bidro med 6,- kroner pr. innbygger i 2014. Beløpet fastsettes av årsmøtet i IUA-Vestfold.

174 kurs er gjennomført, noe personell har gjennomført flere av kursene, alt etter hvilken lederfunksjon de vil ha ved en aksjon. Som fra å kunne lede en håndfull mannskaper i en teig i fjæra, eller å ha skadestedsledelsen i et større geografisk område, til å ha nok kunnskap til å kunne lede en stor aksjon i hele Vestfold. Kursene har hatt deltagere fra kommunene, havnevesen, skjærgårdstjenestene og fylkets brannvesen. Les videre

Godt rustet ved oljeutslipp

Boombag

En av fjordens største ”flytemadrasser”, en Boombag, som på kort tid blir en 150 meter lang lense for å ringe inn oljesøl, er nå på plass i beredskapsdepotet på Kopstad brannstasjon, på Nykirke.

Boombagen er blant det utstyret som det Interkommunale Utvalget mot Akutt forurensing(IUA) i Vestfold har blitt styrket med av Kystverket. Etter en beredskapsanalyse i 2011, knyttet til forurensing fra skipstrafikken, har Kystverket anskaffet nytt utstyr til alle de 29 depotene langs kysten.

Utstyret gjør oss bedre rustet til å avgrense og ta opp utslipp, men et større oljeutslipp vil fortsatt være utfordrende å bekjempe, sier Einar Flogeland nestleder i IUA Vestfold.

Utover lensene i ”flytemadrassen”, er Foxtail oljeopptakere på plass. Oljen suges opp i vannet av ”revehaler”, så presses oljen ut av halene og samles opp. Videre er det strandrensingsutstyr til å suge opp olje, pumper og barkblåsere for å spre det absorberende naturproduktet over større områder. Les videre