Godt rustet ved oljeutslipp

En av fjordens største ”flytemadrasser”, en Boombag, som på kort tid blir en 150 meter lang lense for å ringe inn oljesøl, er nå på plass i beredskapsdepotet på Kopstad brannstasjon, på Nykirke.

Boombagen er blant det utstyret som det Interkommunale Utvalget mot Akutt forurensing(IUA) i Vestfold har blitt styrket med av Kystverket. Etter en beredskapsanalyse i 2011, knyttet til forurensing fra skipstrafikken, har Kystverket anskaffet nytt utstyr til alle de 29 depotene langs kysten.

Utstyret gjør oss bedre rustet til å avgrense og ta opp utslipp, men et større oljeutslipp vil fortsatt være utfordrende å bekjempe, sier Einar Flogeland nestleder i IUA Vestfold.

Utover lensene i ”flytemadrassen”, er Foxtail oljeopptakere på plass. Oljen suges opp i vannet av ”revehaler”, så presses oljen ut av halene og samles opp. Videre er det strandrensingsutstyr til å suge opp olje, pumper og barkblåsere for å spre det absorberende naturproduktet over større områder.

I tillegg til utstyret pågår det fortløpende opplæring av brannmannskapene, skjærgårdstjenestene og havnevesen i fylket, for å styrke beredskapen mot akutt forurensing, sier Einar Flogeland.

IUA Vestfold har også investert i en del utstyr selv, det samme har IUA i Østfold gjort, og Kystverkets losbåter på Hvasser har også oljevern utstyr i beredskap. I området finnes det nå tre slike boombagger som raskere kan ringe inn et skip som lekker olje, for eksempel etter en grunnstøting.

Noe av oljeopptakingsutstyret er lokalt produsert hos H Henriksen Mek Verksted i Tønsberg.

Her er link til Kystverkets tidligere PM om tema: http://www.kystverket.no/Nyheter/2014/Mars/styrker-oljevernberedskapen/

Ytterligere informasjon om Boombag finnes her: http://www.nofi.no/nofi-boombagareg.133523.no.html