IUA VESTFOLD VARSLER ØVELSE

IUA Vestfold ØVER tirsdag og onsdag denne uken. I dag mandag er det utplassert utstyr på Stensarmen, Tønsberg og på Hvasser, Færder. 

På Stensarmen er det satt ut en container og et telt. På Hvasser er det også et telt, og det er holdt av plass til en container på parkeringsplassen. Begge steder er dette avtalt med grunneiere.

Mer info følger når øvelsen er i gang tirsdag 26.september.

Hva er IUA?

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Vestfold aksjonerer når hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. 

Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap, som oljeutslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. 

I utgangspunktet skal den ansvarlige for forurensningen håndtere hendelsen. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret, og eventuelt mobilisere IUA Vestfold lokalt. 

30 år 2 store aksjoner

Den regionale beredskapen IUA ble opprettet av myndighetene i 1993. På 30 år har IUA Vestfold vært mobilisert i to store statlige oljevernaksjoner, etter forlisene «Full City» (2009) og «Godafoss» 2011. I tillegg har IUA Vestfold håndtert aksjonene etter funn av store mengder plastpellets og parafinvoks i fjæra, den ene som statlig aksjon og i den andre IUA koordinator og støtte til kommuner med påslag av mengder med parafinvoks

Kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg samarbeider om den interkommunale beredskapen mot akutt forurensing i Vestfold.

IUA skal iverksette eller bistå kommunene med tiltak for å skjerme miljøet, særlig verdifulle og sårbare områder for oljepåslag eller annen akutt forurensning etter vår 980 km. lange kystlinje med 1407 øyer, eller alle andre steder på land. 

Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning (IUA) i Vestfold skal ivareta større hendelser med akutt forurensning av olje og kjemikalier til sjø, vassdrag, land og luft. Dette er hendelser som den enkelte kommunen ikke er dimensjonert for å håndtere alene, men som krever interkommunalt samarbeid. Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning i Norge består av 32 IUA. 

IUA Vestfold disponerer på vegne av medlemskommunene bl.a. lenser, oljeopptakere, båter, saneringsutstyr for sjø og land og egen CBRNE lastebil. Sistnevnte er utstyrt for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E). Den har kjemikaliedrakter og annet utstyr for kjemikaliedykking, gassmåler og et komplett dekontamineringssystem for personer inkludert saneringsutstyr, tetteutstyr, radiacmåler mm. 

Hvasser
Hvasser
Stensarmen, Tønsberg
Stensarmen, Tønsberg