ØVELSE akutt forurensning

Kystverket leder en stor nordisk oljevernøvelse i dag onsdag 27 september 2023. IUA Vestfold deltar til fulle på øvelsen med aktiv innsats ute i felt og stabsarbeid.

Leder Jan Helge Kaiser i IUA Vestfold på mobilseringsmøtet for den utvidede staben i forbindelse med dagens øvelse.

Interkommunalt utvalg mot forurensing (IUA) Vestfold informerer:

  • IUA Vestfold gjør nå nødvendige tiltak for å skjerme miljøsårbare områder om olje fra havaristen «MS Scalahogg» skulle drive mot vår skjærgård, sier Jan Helge Kaiser leder i IUA Vestfold.

IUA Vestfold ble onsdag morgen mobilisert av Kystverket. Natt til tirsdag grunnstøtte containerskipet «MS Scalahogg» ved Fugletangen i Hvalerskjærgården, på østsiden av Oslofjorden. Mannskapet ble reddet av redningshelikopter fra Rygge. Det er anslått at skipet hadde 2900 tonn bunkersolje i forskjellige tanker. Drivstoff lekker fra skipet og det er olje på sjøen. 

Kystverket leder den statlige aksjonen mot akutt forurensning og har flere store oljevernfartøy i innsats ute på fjorden. IUA Vestfold har satt utvidet stab på Quality Hotel Tønsberg. Statsforvalteren bidrar med miljøkompetanse i staben. Ledere fra havnevesenet i Larvik, Sandefjord og Horten og de seks kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg er også representert. I tillegg kommer fagpersoner fra Sandefjord brann og redning samt Vestfold interkommunale brannvesen.

  • Tre miljøsårbare områder i Færder kommune er prioritert. IUA skal hindre forurensningen å nå: Bolærne, Hvasser og Sandø.  IUA Vestfold har flyttet utstyr til et fremskutt depot på Hvasser, Færder. Vi får også bistand av Kystverkets innsatsstyrker på Bolærne og losen på Hvasser, sier Jan Helge Kaiser. 
  • I akuttfasen benytter IUA Vestfold brannmannskaper fra hele Vestfold og Skjærgårdstjenesten. Disse er kurset i vårt planverk og det utstyret vi benytter i form av lenser, mekanisk opptaksutstyr og redskap til å rense strender, avslutter IUA leder Jan Helge Kaiser.

Kystverket har fly på vingene som overvåker utbredelsen av olje i sjøen og innhenter drivbane beregninger og er i løpende kontakt med IUA Vestfold. 

IUA Vestfold vil fortløpende informere om utviklingen på www.iuavestfold.no og via VIBs kanaler på internett

OPPDATERING onsdag ettermiddag kl.13.40:

ØVELSE Oljepåslag på strand på Hvasser. 

IUA Vestfold har mannskaper i innsats i en strandteig ved Kruke på Hvasser. Og vi har satt en lense som skal demme inn olje som flyter i vannet ved sandstranda og bort til moloen på Hvasser, området er tydelig, avsperret sier skadestedsleder Kenneth Olsen i IUA Vestfold. 

Losbåten har seilt ut en såkalt BoomBag fra Kystverkets beredskapscontainer som står permanent på Hvasser. Lensen er spesielt utviklet med tanke på hurtig respons og minimal bruk av båter og personell.

  • Den er nå på plass i Nordhavna på Sandø, for å hindre at olje når et område med høy miljøverdi, sier Kenneth Olsen i IUA Vestfold.

Lenser benyttes både til å lede, samle og sperre olje som ellers vil flyte ukontrollert omkring. I forbindelse med strandrensing kan lenser brukes til å forhindre at forurensning som allerede har nådd land flyter ut igjen og skader nye områder. 

  • Den er nå på plass i Nordhavna på Sandø, for å hindre at olje når et område med høy miljøverdi, sier Kenneth Olsen i IUA Vestfold.

Lenser benyttes både til å lede, samle og sperre olje som ellers vil flyte ukontrollert omkring. I forbindelse med strandrensing kan lenser brukes til å forhindre at forurensning som allerede har nådd land flyter ut igjen og skader nye områder.