Årsmøte i IUA Vestfold

iua 1Alle de ti deltagende kommuner i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing(IUA) i Vestfold var representert under årsmøte på Tønsberg brannstasjon 12/5. I tillegg var politiet, fylkesmannen, havnevesen, brannvesen og Sivilforsvaret representert.
Alle årsmøtesakene ble enstemmig vedtatt. Innkalling, årsregnskap, protokoll og revisorberetning finnes her: https://iuavestfold.no/arsmote-2015/

IUA Vestfold var ikke mobilisert i løpet av 2014.

IUA Vestfold har de siste årene bygd opp en kompetent organisasjon. Det er kjøpt inn oljevernutstyr og IUA har også fått utstyr bekostet av Kystverket. Dette har komplementert lageret IUA-Vestfold har på Kopstad brannstasjon.

De to siste årene har det vært brukt betydelige ressurser på aksjonslederkurs, skadestedslederkurs, strandsaneringskurs, teiglederkurs og båtførerkurs.Til høsten er det en målsetning at alle kasernerte brannmannskaper skal være kurset og innfri Sjøfartsdirektoratets krav til å gå i båt under oljevernaksjoner.

Videre pågår arbeidet med å lage tiltakskort for oljeverninnsats i nasjonalparkene på begge sider av Oslofjorden. Enkelt forklart er det oppskrifter på hvordan det skal konkret aksjoneres på bestemte steder i miljøsårbare områder. Dette arbeidet ledes av Kystverket.

Det planlegges også vedlikeholdsøvelse/utstyrsgjennomgang høsten 2015, og en større øvelse våren 2016 i regi av IUA Vestfold.

For å være bedre rustet ved akutt forurensing på land, vil utstyr kompletteres. Blant annet skiftes et saneringstelt ut i disse dager. Og det etableres et nytt saneringssystem, som benyttes når personer er eksponert for kjemikalier. Flere på årsmøte talte varmt for økt fokus på beredskapen ved uønskede forurensningshendelser på land.

I IUA-Vestfold deltar Larvik, Sandefjord, Stokke, Andebu, Re, Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Horten og Holmestrand. IUA Vestfold finansieres av deltagende kommuner med kr.6,- pr innbygger.

iua 2