ØVELSE,ØVELSE,ØVELSE IUA MOBLISERT

ØVELSE, ØVELSE, ØVELSE IUA Vestfold mobilisert

Som følge av skipskollisjonen utenfor Grenland i Telemark i natt er det iverksatt en statlig aksjon av Kystverket, som igjen har mobilisert Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold.

Kollisjonen mellom de to fartøyene førte umiddelbart til et begrenset oljeutslipp. Det ene skipet, oljetankeren NCA OIL, er slept til havn i Larvik uten ytterligere lekkasjer fra skipet. Det er ikke meldt om oljepåslag i Vestfold. Vær og strømforholdene er slik at oljen med stor sannsynlighet når Telemarkskysten.

IUA Vestfold holdt det første stabsmøtet kl.07:30 i morges. I tillegg er disse varslet : Fylkesmannen i Vestfold, vakthavende brannsjef i Larvik/Sandefjord, Larvik havnevesen og Larvik kommune.

Kystverkets aksjonsleder har gitt IUA Vestfold følgende oppdrag:
Beskytte de svært miljøsårbare områdene ved Mølen, Larvik. Sikre oljetankeren NCA OIL som ligger ved kai i Larvik, samt rapportere eventuelle observasjoner til Kystverket.

 

_________