Besøk fra Tanzania

tanz 2Mandag 4.mai hadde Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Vestfold besøk av endelegasjon fra Tanzanias National Maritime Oil Spill Coordinating Commitee (NMOSCC) på IUA-lageret ved Kopstad brannstasjon. De ble også orientert om vår oljevernberedskap. Senere i uken skal de observere øvelse Helgelandskysten.
Delegasjonen gjester Kystverket, som i 2015 gjennomfører flere aktiviteter i Tanzania som en del av Norads program Olje for Utvikling.

Les mer om hvordan Kystverket eksporterer oljevernberedskap til land utvikling: http://www.kystverket.no/Nyheter/2015/Februar/Eksporterer-oljevernberedskap/