16 tiltak for bedre beredskap

olje

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen fikk i dag overlevert 16 anbefalinger som vil styrke teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap, fra et regjeringsoppnevnt utvalg hvor nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland har vært medlem.

– Jeg vil spesielt trekke frem anbefalingen om et helhetlig forskningsprogram for å styrke alle deler av oljevernberedskapen for å stå bedre rustet for fremtidens utfordringer, sier utvalgsleder, beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Lysom ledet utvalget i en pressemelding.

Først i listen over anbefalinger finner vi forslaget om å etablere et nytt 5-årig forsknings- og utviklingsprogram med en årlig ramme på minimum 40 millioner kroner. Videre handler flere av anbefalingene om styrket kompetanse på alle utdannelsesnivåer.

– Oljevernberedskap må inn i grunnutdanningen for brannmannskapene, det er de som gir den første responsen når vi rammes av akutt forurensning, understreker Ly.

Hele rapporten finner du her: http://www.kystverket.no/Nyheter/2015/Februar/Anbefaler-16-tiltak-for-bedre-beredskap/