Øvelse,øvelse,øvelse Status kl.13


ØVELSE,ØVELSE,ØVELSE

Status kl.13:00 IUA Vestfold

Fra IUA Vestfold ble mobilisert i morges som følge av skipskollisjon utenfor Grenland i natt fram til nå har det vært stor aktivitet.

-Etter at vi fikk aksjonsordren fra Kystverket har vi hatt mannskaper i innsats flere steder i Larvik kommune, sier IUA leder Per Olav Pettersen.

– Ført sikret vi området rundt den ene havaristen NCA OIL som i natt ble slept til og ligger ved kai på Revet i Larvik. Vi har benyttet om lag 350 meter med lenser, og det er ikke ytterligere oljelekkasje ved havaristen. Til dette arbeidet benyttet vi IUAs egne lenser, og to båter med mannskap fra Vestfold Interkommunale brannvesen(VIB), sier IUA-lederen.

– Videre er nå mannskaper fra Larvik brannvesen, VIB og to båter med mannskap fra Larvik havnevesen, samt en båt fra Larvik brannvesen, i ferd med å sette lenser i to svært miljøsårbare områder ved Mølen, Larvik. Her vil det bli brukt flere hundre meter med lenser for å hindre oljeforurensningen å nå stranda, sier leder i IUA Vestfold Per Olav Pettersen.

Spesielt sårbart ved Mølen

– Stranda ved Ringodden er svært viktig å beskytte. Dette er et transittsted for svært mange trekkfugl, blant dem flere rødlistearter. Fuglene spiser av tanga og derfor må vi unngå at området forurenses av olje, sier Anders Sigurd Svalestad fra Fylkesmannens miljøvernavdeling som følger lensesettingen som pågår i området.

-Værvågen er det andre stedet som har prioritert foran andre områder. Sjøflatene her er viktig for dykkender og andre dykkende fuglearter, derfor settes det også en lense her. Ringodden og Værvågen er særlig prioritert, avslutter Sigurd Anders Svalestad.

IUA Vestfold har eller er i ferd med å avslutte de oppdrag de ble gitt av Kystverket i den statlige aksjonen som pågår.

– Situasjon følges nøye både av de statlige myndigheter og av IUA Vestfold. Kl.17 er det et nytt telefonmøte med Kystverkets aksjonsledelse hvor eventuelle nye oppdrag vil komme. Vi har topp motiverte mannskaper som har gjort stor innsats så langt, sier Per Olav Pettersen som leder IUA Vestfold.

Møte med kommunene

Leder i IUA Vestfold Per Olav Pettersen har invitert representanter for Vestfolds kommuner til et orienteringsmøte om den statlige aksjonen på Oseberg kulturhus i Tønsberg klokken 14:00 i dag. Til dette møtet er også andre myndigheter som politiet, Fylkesmannen i Vestfold, havnevesen, samt beredskapslederen ved Esso Slagentangen.