Månedlige arkiver: oktober 2022

44 kurses i håndtering av akutt forurensning

Denne uka og neste uke utdannes nye teigledere i Stavern. Kurset kvalifiserer brannmannskaper og ansatte i havnevesen til å fylle rollen som teigleder ved aksjoner mot akutt forurensning. De skal organisere og lede eget personell, samt forestå taktisk disponering og bruk av tildelte ressurser ved akutt forurensning ved kyst og strand.

Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning (IUA) Vestfold står for kurset og er godkjent lærested av Kystverket. IUA skal håndtere akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser eller for omfattende for kommunen alene og ved statelige aksjoner. Alle de seks kommunene i Vestfold løser i samarbeid oppgavene til IUA.

Brannmannskaper fra Larvik brann og redning, Sandefjord brann og redning, Vestfold interkommunale brannvesen samt ansatte i Sandefjord havnevesen og Horten havnevesen får over fire dager innføring i den nasjonale og regionale beredskapen mot akutt forurensning og utfører en rekke praktiske innsatser på sjøen og i strandsonen. 

Det settes lenser for å lede oljeutslipp, samt sperrelenser for å hindre påslag i miljøsårbare områder. Oljeflak på sjøen ringes inn og samles opp. Videre rensing av svaberg og strender ved hjelp av forskjellige teknikker. På kurset benyttes bark til simulere olje. 

Etter «Full City» og «Godafoss» -forlisene i 2009 og 2011 har det ikke vært omfattende aksjoner i Vestfold. Samtidig har den regionale beredskapen mot akutt forurensning har blitt styrket takket være et utstrakt samarbeid i Vestfold. 

– Totalt er det 140-150 som har teiglederkurs i Vestfold. Nå var tiden inne for å utdanne 44 nye da det i perioden har vært noe naturlig avgang, sier nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland. 

– Under kurset på Fredriksvern har vi fått leie lokaler, forpleining og området av Forsvarsbygg, vi har også fått meget god hjelp av båt og mannskap fra Larvik havn, sier Flogeland.