Månedlige arkiver: november 2020

Meld fra om du finner parafinvoks på stranda

Bitene av parafinvoks som er funnet på strender i vårt område varierer i størrelse.

Den første uka av november dukket det opp voller med en hvitaktig masse på strender i vårt område. Analyser av stoffet viser at det er parafinvoks, og er å anse som forurensning. 

– Først og fremst vil vi nå kartlegge omfanget i vårt område. Derfor oppfordrer vi publikum til å registrere funn på nettsiden; https://www.oslofjorden.org/hjelp-oss-a-registrere-paslag-av-parafinvoks/ , sier nestleder Einar Flogeland i Interkommunalt utvalg mot forurensning i Vestfold (IUA). 
-Basert på kartleggingen vil kommunene i IUA-Vestfold iverksette tiltak for å fjerne forurensingen der det er nødvendig. Dette arbeidet vil bli koordinert av IUA-Vestfold i dialog med Kystverket, sier Einar Flogeland.

Kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik deltar alle i IUA Vestfold, som skal håndtere akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. IUA Vestfolds område har 980 km. kystlinje og 1407 øyer.

En rekke påslag

Det er funnet klumper av parafinvoks flere steder langs kysten; i Hvaler kommune, Fredrikstad kommune, Moss kommune, Færder kommune og Larvik kommune. I tillegg er det gjort funn etter svenskekysten. Forsvarets forskningsinstitutt har på vegne av Kystverket analysert prøver av klumpene og konkludert med at det er parafinvoks.

Ikke nødvendigvis ulovlig

Kystverket har slått fast at stoffet er å anse som forurensning når det er ført på land ved flo. 

Den konkrete kilden til forurensningen er ikke identifisert og det er uklart om forurensningen har vært ulovlig. Etter gjeldene internasjonal lovgivning er et slikt utslipp ikke ulovlig hvis det kommer fra et fartøy i internasjonalt farvann (tillatt fra fartøy utenfor 12 nautiske mil, og med en hastighet over 7 knop). Fra 1. januar 2021 vil derimot slike utslipp bli ulovlig internasjonalt. 

Ved påslagene av parafinvoks er det ingen ansvarlig forurenser som kan dekke kostnadene for en eventuell opprydding. Oppryddingstiltak er likevel viktig og Kystverket er i dialog med IUA og berørte kommuner om hvordan dette skal håndteres.

Gjør du funn, er vi takknemlig om du melder i fra:

https://www.oslofjorden.org/hjelp-oss-a-registrere-paslag-av-parafinvoks/