Besøk fra Tanzania

tanz 2Mandag 4.mai hadde Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Vestfold besøk av endelegasjon fra Tanzanias National Maritime Oil Spill Coordinating Commitee (NMOSCC) på IUA-lageret ved Kopstad brannstasjon. De ble også orientert om vår oljevernberedskap. Senere i uken skal de observere øvelse Helgelandskysten.
Delegasjonen gjester Kystverket, som i 2015 gjennomfører flere aktiviteter i Tanzania som en del av Norads program Olje for Utvikling.

Les mer om hvordan Kystverket eksporterer oljevernberedskap til land utvikling: http://www.kystverket.no/Nyheter/2015/Februar/Eksporterer-oljevernberedskap/

 

 

 

16 tiltak for bedre beredskap

olje

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen fikk i dag overlevert 16 anbefalinger som vil styrke teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap, fra et regjeringsoppnevnt utvalg hvor nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland har vært medlem.

– Jeg vil spesielt trekke frem anbefalingen om et helhetlig forskningsprogram for å styrke alle deler av oljevernberedskapen for å stå bedre rustet for fremtidens utfordringer, sier utvalgsleder, beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Lysom ledet utvalget i en pressemelding.

Først i listen over anbefalinger finner vi forslaget om å etablere et nytt 5-årig forsknings- og utviklingsprogram med en årlig ramme på minimum 40 millioner kroner. Videre handler flere av anbefalingene om styrket kompetanse på alle utdannelsesnivåer.

– Oljevernberedskap må inn i grunnutdanningen for brannmannskapene, det er de som gir den første responsen når vi rammes av akutt forurensning, understreker Ly.

Hele rapporten finner du her: http://www.kystverket.no/Nyheter/2015/Februar/Anbefaler-16-tiltak-for-bedre-beredskap/

Økt kunnskap og mer utstyr mot oljeforurensning

oljeforurensning

For å styrke håndteringsevnen har Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Vestfold satset på kursing, for å øke kompetansen til mannskapene ved en påkrevd aksjon.

– Jeg er svært godt fornøyd med det løftet IUA Vestfold har fått de siste årene. Forlisene til Full City og Godafoss, som medførte akutt oljeforurensning i Vestfold, ga oss utfordringer som vi da løste. Erfaringene gjorde at vi innså behovet for øket kompetanse og kapasitet i IUA Vestfold, sier nestleder Einar Flogeland.

Samtidig har Kystverket og IUA anskaffet mer og bedre utstyr som øker kapasiteten. Målet er raskt å kunne redusere skadene ved en uønsket hendelse. IUA Vestfold finansieres av ti kommuner, Larvik, Sandefjord, Stokke, Andebu, Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Horten, Re og Holmestrand, som bidro med 6,- kroner pr. innbygger i 2014. Beløpet fastsettes av årsmøtet i IUA-Vestfold.

174 kurs er gjennomført, noe personell har gjennomført flere av kursene, alt etter hvilken lederfunksjon de vil ha ved en aksjon. Som fra å kunne lede en håndfull mannskaper i en teig i fjæra, eller å ha skadestedsledelsen i et større geografisk område, til å ha nok kunnskap til å kunne lede en stor aksjon i hele Vestfold. Kursene har hatt deltagere fra kommunene, havnevesen, skjærgårdstjenestene og fylkets brannvesen. Les videre

Godt rustet ved oljeutslipp

Boombag

En av fjordens største ”flytemadrasser”, en Boombag, som på kort tid blir en 150 meter lang lense for å ringe inn oljesøl, er nå på plass i beredskapsdepotet på Kopstad brannstasjon, på Nykirke.

Boombagen er blant det utstyret som det Interkommunale Utvalget mot Akutt forurensing(IUA) i Vestfold har blitt styrket med av Kystverket. Etter en beredskapsanalyse i 2011, knyttet til forurensing fra skipstrafikken, har Kystverket anskaffet nytt utstyr til alle de 29 depotene langs kysten.

Utstyret gjør oss bedre rustet til å avgrense og ta opp utslipp, men et større oljeutslipp vil fortsatt være utfordrende å bekjempe, sier Einar Flogeland nestleder i IUA Vestfold.

Utover lensene i ”flytemadrassen”, er Foxtail oljeopptakere på plass. Oljen suges opp i vannet av ”revehaler”, så presses oljen ut av halene og samles opp. Videre er det strandrensingsutstyr til å suge opp olje, pumper og barkblåsere for å spre det absorberende naturproduktet over større områder. Les videre

IUA-Vestfold skal håndtere:

Akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap, som oljeutslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret, og eventuelt mobilisere Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning(IUA) Vestfold.
Kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg deltar i IUA-Vestfold. Areal 2225km2, 980 km. kystlinje og 1407 øyer.