Dokumenter

[ezcol_1quarter] Årsmøte 2019[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter] Ekstraordinært årsmøte 2017 [/ezcol_1quarter][ezcol_1quarter]Årsmøte 2016[/ezcol_1quarter][ezcol_1quarter]Årsmøte 2015[/ezcol_1quarter][ezcol_1quarter]Administrativ veileder for kommuner og IUA

Pdf ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Veileder for mediehåndtering og kommunikasjon 2.0
Pdf ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Oversikt over vedlegg til Administrativ veileder
Pdf ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]Vedlegg A – Retningslinjer for leie av småbåter
Pdf ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter][ezcol_1quarter]Vedlegg B – Standardkontrakt for leie av småbåter med bemanning
word ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Vedlegg C – Standardkontrakt for avtale om leie av båt uten mannskap
word ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Vedlegg D – Prisliste for utleie av statlig oljevernutstyr
Pdf ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]Vedlegg E – Instruks for utrangering, kassasjon og avhending av materiell som tilhører staten
Pdf ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter][ezcol_1quarter]Vedlegg F – Prognosemal for påløpte kostnader
excel ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Vedlegg G – Mal for prosjektregnskap
excel ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Vedlegg H – Revisjon, Eksempel på engasjementsbrev
word ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]Vedlegg I – Revisjon, Eksempel på rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger
word ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter][ezcol_1quarter]Vedlegg J – Økonomi, Hurtigveileder i akuttfasen
Pdf ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Vedlegg K – Mal for sluttrapport
word ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter][ezcol_1quarter_end]Samarbeidsavtale IUA og Kommune
word ikon Last ned ikon[/ezcol_1quarter_end]

 

Legg igjen en kommentar