Dokumenter

 
Administrativ veileder for kommuner og IUA

Pdf ikon Last ned ikon

Veileder for mediehåndtering og kommunikasjon 2.0
Pdf ikon Last ned ikon
Oversikt over vedlegg til Administrativ veileder
Pdf ikon Last ned ikon
Vedlegg A – Retningslinjer for leie av småbåter
Pdf ikon Last ned ikon
Vedlegg B – Standardkontrakt for leie av småbåter med bemanning
word ikon Last ned ikon
Vedlegg C – Standardkontrakt for avtale om leie av båt uten mannskap
word ikon Last ned ikon
Vedlegg D – Prisliste for utleie av statlig oljevernutstyr
Pdf ikon Last ned ikon
Vedlegg E – Instruks for utrangering, kassasjon og avhending av materiell som tilhører staten
Pdf ikon Last ned ikon
Vedlegg F – Prognosemal for påløpte kostnader
excel ikon Last ned ikon
Vedlegg G – Mal for prosjektregnskap
excel ikon Last ned ikon
Vedlegg H – Revisjon, Eksempel på engasjementsbrev
word ikon Last ned ikon
Vedlegg I – Revisjon, Eksempel på rapport av faktisk resultat av kontrollhandlinger
word ikon Last ned ikon
Vedlegg J – Økonomi, Hurtigveileder i akuttfasen
Pdf ikon Last ned ikon
Vedlegg K – Mal for sluttrapport
word ikon Last ned ikon
Samarbeidsavtale IUA og Kommune
word ikon Last ned ikon

 

Legg igjen en kommentar